Lipovské hudební slavnosti - ročník 2013

14. - 15. září 2013

Letošní hudební léto v Lipové se neslo v duchu vynikající atmosféry, kterou, jak jinak, jako vždy dokázali vytvořit nadšenci z řad obecního zastupitelstva ale i ostatní obyvatelé Lipové. Přes silnou nepřízeň počasí, které nám tentokrát opravdu nepřálo a zahnalo nás z parteru lipovského zámeckého parku do kostela Sv. Judy a Šimona, byly oba koncerty, které se konaly v sobotu a v neděli opravdu mimořádným uměleckým zážitkem.
 
První, sobotní, koncert v podání hudebních multiinstrumentalistů Musica da chiesa, dvojice P. MgA. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt, byl prodchnut silným duchovním zážitkem nejen ze staré středověké a renesanční hudby ale i z vlídného a i vtipného doprovodného slova obou protagonistů. Duchovní rámec koncertu prozařovalo svými paprsky odpolední sluníčko a nás jako organizátory velmi potěšila spontánní účast dětí z lipovského dětského domova, které byly vesměs velmi vnímavými a pozornými posluchači.
 
Hlavní nedělní koncert zahájila skupina interpretů z lidové školy umění z Rumburka, která si připravila velmi zajímavou uměleckou prezentaci a jejíž vystoupení bylo po právu odměněno silným aplausem.
 
Hlavním účinkujícím nedělního koncertu bylo Heroldovo kvarteto, které k nám do Lipové přijelo přímo ze zahraničního turné z dalekého Japonska a Maroka. Pánové Zdvihal, Valta, Untermüller a Havelík předvedli užaslým posluchačům absolutní špičku světového interpretačního soudobého umění. Prostora chrámu byla důstojnou kulisou tomuto vystoupení, takže jsme nakonec nemuseli litovat, že nás nedělní počasí zahnalo ze zámeckého parku, který byl lipovskými dobrovolníky opět vzorně připraven, do interiéru kostela, který má vynikající akustiku.
 
Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA