Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Kulturní akce

Na zámku v Lipové a jeho okolí se uskutečňují různé kulturní akce, a to nejen pod záštitou naší, ale i ve spolupráci se obcí Lipová.

V souladu s naší filozofií a přesvědčením se snažíme obnovovat a zachovávat tradice. Aktuálně se podílíme na konání tradičních akcí:

Nad rámec tradic se ale nebráníme ani charitativním a umělecky zaměřeným počinům, v listopadu 2012 jsme například spolupořádali benefiční aukci fotografií a malířských děl.