Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Přehled fotogalerií

Projekt vycházející z doby baroka - z doby, kdy byl založen salmovský zámek v obci a kdy také byla založena zámecká zahrada s parkem. Ta měla podle dobových představ splňovat stav jakéhosi ráje na zemi a tak k ní také bylo tehdejšími zahradníky přistupováno.

Vývoj parku a jeho přeměna v letech 2011 - 2017

Barokní zahrada francouzského typu a park na zámku Lipová - původní stav

Zámek vrcholně barokní architektury s anglickým parkem a panskou zahradou.