Lipovské hudební slavnosti 2015

Poslední červencovou neděli se v netradičním termínu uskutečnili již tradiční Lipovské hudební slavnosti, jejichž protagonistou byl tentokráte kytarový virtuos Štěpán Rak. Bylo to tak poprvé, kdy k nám zavítal v příjemném letním období a kdy mohl vystoupit v zámeckém parteru, který je v současnosti stejně jako celý park rekonstruován do nové podoby, vycházející z původních barokních vzorů. Mistrovské hře Štěpána Raka předcházela vynikající produkce hudebníků ZUŠ Rumburk, kterým tak patří náš vřelý dík. Sám maestro Rak pak svým koncertem oslavil na Lipové své významné životní jubileum (které připomnělo sedm růží na dortu, který oslavenec jménem lipovských občanů obdržel). Koncert, který maestro sám uváděl, byl vynikající ukázkou mistrovské hry, která byla odměněna posluchači potleskem ve stoje, kdy mistr musel na konec třikrát přidávat.

Myslím, že se již dnes můžeme těšit na další pokračování této příjemné letní produkce v prostředí zámeckého parku.

 
Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA